Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın Temel Özellikleri

  • Geneldir, tüm dünyada geçerlidir.
  • Sürdürülebilir iyileşmeyi destekler.
  • Mevcut yönetim sistemleri (ISO 9001, OHSAS 18001) ile uyumludur.
  • Performans kriterlerinin tanımlanmasını sağlar.
  • Gönüllülük esası ile kurulur.
  • Uygulandığı kuruluşlara değer katar.
  • Dünya çapında her türlü kuruluşa uygulanabilir.
  • Hissedarlar, toplum ve diğer ilgili taraflarla iletişim sağlar.
  • Esnek uygulamaları içerir.
 
ISO 14001:2004 ile ilgili bazı tanımlar;
 
Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki.
 
Çevre Boyutu: Bir kuruluşun, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı.
 
Çevresel Etki: Kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.
 
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS): Bir kuruluşun çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.
 
Çevre Başarısı: Bir kuruluşun, çevre boyutlarını yönetmede elde ettiği ölçülebilir sonuçlar.
 
Çevre Politikası: Bir kuruluşun, resmi olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre başarısıyla ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi. (çevre politikası, faaliyet ve çevre amaçlarının ve çevre hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlar.)
 
Kirliliğin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması.
 
Not: Kirliliğin önlenmesi, kaynak kullanımının azaltılmasını veya hiç kullanılmamasını, işlemi, ürün veya hizmet değişikliklerini, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ve enerji ikamesini, yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve arıtmayı ihtiva eder.
 
 

E - BÜLTEN KAYIT