Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2008) nedir?

Günümüzde, kaliteli ürün, rekabet edebilir maliyet, çevreye duyarlılık ve güvenlik kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygunluk da rekabet edebilmenin önemli bir koşulu haline gelmeye başlamıştır. 
 
Kuruluşların müşterilerine kaliteli, sürekli ve güvenilir ürünler sunmayı hedefleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı 1987 yılında yayınlandı. Ardından doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı düzenleyen ISO 14001 çevre Yönetim Sistemi ve emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasına destek olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş güvenliği Yönetim Sistemi Standartları yerini aldı.
İşverenlerin çalışanlara karşı olan sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinde kuruluşlara kılavuzluk edecek “Sosyal Sorumluluk SA 8000 Standardı” Ekim 1997’de CEPAA (The Council on Economic Priorities Accreditation Agency -Ekonomik öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü) tarafından geliştirildi. 2001 yılında revize edildi.
 
SA 8000:2008, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler. SA 8000:2008 standardına uygun çalışan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik koşulları, çalışanlarının yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayrımlara dayalı iş koşullarında ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.
 
Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir kuruluşun faaliyette bulunduğu ortamı ve çalışanları koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. 
 

E - BÜLTEN KAYIT