Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2008) şartları nedir?

Kuruluşlar sosyal sorumluluk yönetim sistemini uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşullar aşağıdaki gibidir.
 
  • Çocuk çalışan: 15 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmaz.
  • Zorla çalıştırma: çalışanlar zorla çalıştırılmaz.
  • Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı: çalışanlar sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler. 
  • Çalışma saatleri: Haftalık çalışma ve mesai süreleri yasal sürelerden fazla olmaz. (kısa dönemli olağanüstü iş koşulları hariç)
  • Maaş ve ücretler: ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde olmalıdır.
  • Sağlık ve güvenlik: Kuruluş, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve yaralanmaları önleyici tedbirleri almak durumundadır. 
  • Ayırımcılık ve disiplin uygulamaları: çalışanlar cinsiyet, etnik köken vb. nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulmaz. Dayak, küfür vb. fiziksel ve psikolojik baskı uygulanmaz.
 
 

E - BÜLTEN KAYIT