Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO / TS 16949:2009 Uluslararası Standartlar örgütü (ISO) tarafından yayınlanan, otomotiv üreticileri ve ilgili tedarikçilerine yönelik ISO 9001:2008’ in uygulanması için özel şartların yer aldığı teknik spesifikasyondur. 
Otomotiv üreticileri ve tedarikçilerine yönelik kalite yönetim sistemi şartlarını içerir.  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın şartlarını temel şartlar olarak görür. Bu şartlara ek şartlar ile müşteri özel isteklerine odaklanır.
 
ISO/TS 16949:2009, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite yönetim sistem standartlarını uluslararası otomotiv endüstrisi kapsamında, çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yayınlanan bir teknik şartnamedir. QS 9000, EAQF, VDA6.1, AVSQ standartlarının kombinasyonu olmasına rağmen herhangi birinin yerine geçmez. 
 
“Sürekli iyileştirme”, “hatayı yakalama yerine hatayı önleme”, “değişkenliğin ve firelerin azaltılması” yönündeki prensipleriyle müşteri memnuniyetini elde etmek ve müşteri isteklerinin yerine getirilmesine odaklanır.
 
Neden ISO/TS 16949:2009?
 
 • Birçok standardın şartlarını yerine getirmek zorunda kalmak yerine bir tek uluslararası standarda odaklanmayı sağlar.
 • Tekrarlanan 2. taraf tetkiklerin azalmasını sağlar.
 • Tedarik zinciri kapsamında daha etkin geliştirme sağlar.
 • Kalite şartlarının daha iyi anlaşılması, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ortak bir dildir.
 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar. 
 • Rekabet gücünü arttırır.
 
ISO/TS 16949:2009 Standardı
 
ISO/TS 16949:2009 standardı, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ na ilave ek şartlardan oluşur ve müşteri özel isteklerinin yanı sıra aşağıdaki konuları da kapsar.
 
 • İleri ürün Kalite Planlaması (APQP) 
 • Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
 • Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK)
 
ISO/TS 16949:2009 kimler tarafından geliştirildi?
 
ISO/TS 16949:2009, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv üreticileri Birliği (IATF) tarafından geliştirilmiştir.
 
Uluslararası Otomotiv üreticileri Birliği (IATF); 
 
 • Otomotiv üreticileri (BMW Group, Daimler Chrysler, Fiat, Ford Motor, General Motors Corporation, Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen)
 • Ulusal ticaret birlikleri (AIAG/Amerika, VDA/Almanya, SMMT/İngiltere, ANFIA/İtalya ve FIEV/Fransa) grubundan oluşmaktadır.
 
Ayrıca, Japon araç üreticileri birliği JAMA,  ISO/TS 16949:2009‘ un geliştirilmesinde rol üstlenmiştir, bu da Japon araç üreticilerinin gelecekte IATF‘ ye katılımının yolunu açmıştır.
 
 

E - BÜLTEN KAYIT