Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

ISO 20000:2005 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir?
 
Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL  (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) çalışmalarına dayanan standartlaştırma çalışmaları BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayınlamıştır. Aralık 2005'te ISO tarafından 2 parçadan oluşan uluslar arası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır.
 
ISO / IEC 20000-1 standardına göre kurulan sistemler ISO 20000 için belgelendirmeye başvurabilirler. 
ISO / IEC 20000-2 standardı ise 1.parçanın açıklanması ve en iyi uygulama tavsiyelerinden oluşmaktadır.
 
İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL'e ve dolayısıyla ISO 20000'e ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurmanın yararları
 
Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek
IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi
Varolan hizmetler hakkında daha net bir bilgi
Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar
Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması
Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış
BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi
Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı
İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi 
Gereksiz işlerin elimine edilmesi
BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması
Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması
Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi 
BT ekiplerinin memnuniyetinin artması
Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması
BT'nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi
 
 

E - BÜLTEN KAYIT