Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

MARKA NEDİR ?

 Marka NEDİR ?

Tescil kelimesinin geçtiği kalıplar genelde ya tapu ile ya da araba ruhsatı ile ilgilidir. MÜSECCEL MARKA tabiri de eski günlerden kalma bir hoşluk olarak halen yaşamaktadır. Tescil kelimesi köken olarak sicil kelimesi ile aynıdır.

Marka tescili marka sahibinden bağımsız olarak en nihayetinde idari bir işlemdir. Ancak marka müracaatı nitelik itibariyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için işlemin bürokratik bir işlem olmaktan çok daha derin anlamları bulunmaktadır. Bu nedenle marka müracaatlarının vekil aracılığıyla yapılması daha uygun olacaktır. DIŞ PATENT marka müracaatlarının idari bir işlemden çok daha fazlası olduğunun bilincinde olarak hizmet vermektedir.

Tüm bu işlemler nitelik itibariyle idare ile idareden hizmet talep eden vatandaş arasında cereyan eden muamelelerdir. Şu halde salt bürokratik yönüyle marka tescilinin elektrik faturası yatırmaktan veya işyerine ADSL bağlantısı yapılması için müracaat etmekten farkı bulunmamaktadır.

Hizmeti talep eden, hizmet, hizmeti veren idare ve hizmetin sonuçlandırılması ya da reddedilmesi unsurları tüm idari işlemler gibi marka patent veya endüstriyel tasarım tescilinde de söz konusudur.

Kuşkusuz ticaret alanında kullanılan tek ayırt edici işaret marka değildir.

Markanın yanı sıra kişileri, işletmeleri ve mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarayan işaretler mevcuttur. Ticari faaliyet gösteren herkes gerçek veya tüzel kişiler tacir sayılırlar.


Tacirleri birbirinden ayırt etmek için TTK`da birden fazla ayırt edici unsur öngörülmüştür. Marka, işletme adı, gerçek kişi tacirin ismi, ticaret unvanı ticaret alanında kullanılan ayırt edici işaretlerdir. Bunların içinde en çok hak ve yetki sağlayan ve en etkili tedbir alınmasını sağlayan unsur Markadır.

 

E - BÜLTEN KAYIT