Tecrübenin adresi
14. Yıl...

İNSAN KAYNAKLARI

YDS insan kaynakları yönetim anlayışı ; Değişim, rekabet ve küreselleşmenin ön planda olduğu günümüz iş dünyasında, başarının temel kaynağının İnsan Kaynağı olduğunu ilkesini benimsemiştir.
 
İnsan kaynakları yönetimi,
Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
Topluluğu geleceğe taşıyacak, YDS değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemektedir.
 
Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma
Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;
 
Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek, İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.
Lütfen yükleyeceğiniz dosyanın uzantısının PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX olmasına dikkat ediniz.

AD, SOYAD
LÜTFEN DOSYA SEÇİNİZ
 

E - BÜLTEN KAYIT