Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

Neden ISO 14001:2004?

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması sağlar.
 • Çevresel etkilerin farkında olunmasını sağlar.
 • Çevresel etkilerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını sağlar.
 • Çevresel performansın arttırılmasını (çevresel etkilerin azaltılmasını) sağlar.
 • Hammaddelerin, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması sağlar.
 • Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
 • Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
 • Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
 • Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.
 

E - BÜLTEN KAYIT