Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

"ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar", Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.
 
ISO 22000:2005, çeşitli ülkelerde yayınlanmış olan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standartlarını tek bir çerçevede toplamak amacıyla geliştirilmiştir, HACCP Gıda Güvenliği Sistemi şartlarını, prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlar. Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.
 
ISO 22000:2005, Gıda zinciri boyunca ilk üretimden başlayarak tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Gıda güvenliği konusunda yasal şartların ötesine geçmek isteyen kuruluşlar için şartları tanımlar.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre kurulabilir.
 

E - BÜLTEN KAYIT