Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

Neden OHSAS 18001:2007?

 • Mevcut kanun ve yönetmeliklere uyumun güvence altına alınmasını sağlar.
 • Tehlikelerin farkında olunmasını sağlar.
 • İSG ile ilgili risklerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 • İş kazalarının azalmasını sağlar.
 • Yönetimin taahhüdünün karşılanmasını sağlar.
 • İSG faaliyetlerinin sistematik olarak iyileştirilmesini sağlar.
 • İş gücü kaybını azaltır (yaralanma, kaza, meslek hastalıkları vb.)
 • Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
 • Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
 • Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
 • Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar. 
 

E - BÜLTEN KAYIT