Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

OHSAS 18001:2007 ile İlgili Bazı Tanımlar

Tehlike
İnsan yaralanması ya da hastalığına neden olabilecek kaynak, faaliyet veya durum.
 
Tehlike tanımlaması
Bir tehlikenin varlığını anlama veya özelliklerini tarif etme süreci.
 
Hastalık;
Yapılan iş sonucu ve/veya iş ile ilgili durumlardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel tanımlanabilir ters durum.
 
Olay;
İş ile ilgili olan; ölüme, hastalığa veya yaralanmaya yol açan veya açabilecek durum.
 
Kaza;
ölüme, hastalığa veya yaralanmaya sebebiyet veren olay.
 
Kayba ramak kalma
Yaralanma, hastalık veya ölüm yaşanmayan olay.
 
Risk;
Tehlikeli bir durumun veya tehlikeye maruz kalmanın meydana gelme olasılığı ve bu durum ya da maruz kalmadan kaynaklanan yaralanma veya hastalığın büyüklüğü ve sonuçlarının bileşimi.
 
Kabul edilebilir risk;
Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve kendi İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk.
 
Risk değerlendirmesi;
Mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak, tehlikelerden kaynaklanan risk(ler)in kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecidir.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG);
Çalışanların, diğer işçilerin (geçici işçiler, müteahhit personeli), ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen ya da etkileyebilecek faktör ve koşullar.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi;
Bir kuruluşun, İSG risklerini yönetmek ve İSG politikasını uygulamak ve geliştirmek için kullandığı yönetim sisteminin bir parçası.
 
 

E - BÜLTEN KAYIT