Tecrübenin adresi
14. Yıl...

ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Standardı “ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar” 2006 yılında yayınlanmıştır. Bu standardın yayınlanması ile TS 13001 – HACCP Standardı iptal edilerek, yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici bilinç düzeyinin artması, tüketici ve alıcı firmaların ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. 
 
Gıda güvenliğini sağlamak ve belgelendirmek üzere çeşitli ülkelerdeki HACCP Standartları yanında BRC, IFS gibi standartlar kullanılmaktaydı. BRC İngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafındankabulgördüğünden , özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar İngiltere için BRC, Almanya ve Fransa için IFS ve diğer ülkeler için HACCP belgesialmaihtiyacı duymakta ve buda maliyetlerinin artmasına neden olmaktaydı. 
 
Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmektedir. 
 
ISO 22000:2005 gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gerekliliklerini tanımlamak amacındadır. 
 
Standardın ana prensibi:
 
"Müşteriler için ürünlerin kullanımının güvenli olmasını sağlayacak bir gıda güvenliği yönetim sistemini planla – tasarla – uygula – işlet – bakım yap ve güncelle" 
 
KİMLER YARARLANABİLİR ?
 
  • Tüm Gıda Üreticileri
  • Yem Üreticileri
  • Ambalaj Malzemesi Üreticileri
  • Hammadde ve Katkı Maddesi Üreticileri
  • Temizlik ve Sanitasyon Üreticileri
  • Depocular ve Taşımacılar
  • Toptancılar ve Perakendiciler
  • Gıda Hizmeti Veren Kuruluşlar
 
ISO 22000 / HACCP in FAYDALARI NELERDİR ? 
 
Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,
Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması .
Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
Çalışma ortamının iyileşmesi,
Müşteri güveninin sağlanması.
Pazarda rakiplerin önüne geçilmesi,
Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
   
ISO 22000 / HACCP nedir ? 
ISO 22000 / HACCP sertifikasına nasıl sahip olabilirim ? 
Gıda Güvenliği sertifikası şartları nelerdir ? 
ISO 22000 / HACCP başvurusu için ön şartlar nelerdir ? 
ISO 22000 / HACCP almak zorundamıyım ? 
 
bu soruların cevabı YDS Kalite Merkezi ile çok kolay,
 
Adana,Mersin,Gaziantep,Şanlıurfa,Hatay,Niğde,Kayseri başta olmak üzere tüm TÜRKİYE ye ISO 22000 HACCP eğitim ,danışmanlık kalibrasyon  ve belgelendirme hizmeti sunabilen firmamızı 322 224 9001 - 506 756 43 43 ü arayarak 15 yıllık tecürbeye sahip uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz yada hizmet talep formunu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. 

HİZMET TALEP FORMU

AD, SOYAD
TELEFON
POSTA
ADRES
KURUM
 
MESAJ
GÖNDER
HİZMET TALEP FORMU
 

E - BÜLTEN KAYIT