Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

ISO 9001 Revize ediliyor

 Dünyanın En Popüler Standardı ISO 9001 Revize Ediliyor.

Standardın yeni versiyonu ISO 9001:2015’in ilk taslağı yayınlandı.
 
 

 

Standartta meydana gelen önemli değişiklikler:


1- Standardın genel yapısı değişmiştir 8’den 10 maddeye çıkmıştır.

4.0 Organizasyonun kapsamı(içeriği)
5.0 Liderlik
6.0 Planlama
7.0 Destek
8.0 Operasyon
9.0 Performans Değerlendirme
10.0 iyileştirme


2- “Ürün” terimi “Mal ve Hizmetler” olarak değiştirilmiştir.

3- Organizasyon kapsamına 2 yeni madde eklenmiştir.

4.1 Organizasyonu anlama ve onun içeriği

4.2 Ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4- Proses yaklaşımı için gereklilikler yeni bir madde eklenerek daha açık olmuştur.


4.4.2 Proses yaklaşımı
5- Standart önleyici faaliyetler için özel bir madde içermeyecektir.

6- “Doküman” ve “kayıt” terimleri “dokümante bilgi” olarak değiştirilmiştir.

7- Dışarıdan temin edilen mal ve hizmetlerin kontrolü her türlü formdaki dış teminleri adreslemektedir.

8- “Sürekli iyileştirme” terimi “iyileştirme” olarak değiştirilmiştir.
 

E - BÜLTEN KAYIT