Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

ISO 50001 Nedir

ISO 50001 Standardı'nın faydaları (Enerji Yönetim Sistemi)

-Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.
-Enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.
-Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir.
-Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
-İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.
-Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
-Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
-Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar
 

 

E - BÜLTEN KAYIT