Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA

 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ

TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Hazır Su Satışı, depolaması ve nakli için artık Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden izin alınacak. Tebliğ'deki şartları karşılamayan yerler izin alamayacak. 
İzni olmayan yerler satış, depolama ve nakil yapamayacak.
Numuler, üçer aylık periyotlarda arsenik, florür, bromat ve bromoform parametreleri yönünden analize tabi tutulacak. Parametre yönünden uygun olmayan sular toplatılıp müdürlük gözetiminde imha edilecek.
Detay aşağıda.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140820-8.htm

 

E - BÜLTEN KAYIT