Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

5S

5S Tertip, Düzen ve Temizlik Adana da YDS de. 
5S firmalardan kontrolün sağlanamaması, personelin ekipman ve malzeme arama ile zaman kaybetmeleri, eksik ya da fazla siparişlerin verilmesi, iş kazalarının meydana gelmesi ve mevcut alanının etkin kullanılamaması işyeri düzensizliğinin neden olduğu kayıplardan sadece birkaçıdır. Firmalar tertipli, düzenli ve temiz iş alanları oluşturarak; maliyetlerini azaltabilir, verimliliklerini arttırabilir, kayıp ve israfı en aza indirebilir, iş güvenliği ve motivasyonu arttırabilirler.
5S Nedir ?
Beş aşamadan oluşan, adını Japonca beş kelimenin baş harflerinden alan bir işyeri organizasyonu yöntemidir.
 Endüstriyel tertip, düzen ve temizliğin kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde uygulamaya alınması, yönetilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında 5S uygulaması en etkili araçtır.
5S uygulaması işyeri ortamının iyileştirilmesinde birinci adım olmalıdır. 5S sadece bir temizlik faaliyeti değildir.
 İşyeri kontrolünün arttırılması, verimliliğin yükselmesi ve kayıpların önlenmesi için uygulanan basit ve etkili bir yöntemdir. 5S kuruluşlarda yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarını destekler ve bu çalışmalara temel oluşturur.
5S geneldir, tüm sektörlere, tüm çalışma alanlarına uygulanabilir.
Toplam Verimli Bakım (TPM) ve Yalın Üretim uygulamalarının önemli bir adımıdır,
5S ve yalın üretimle ilğili daha detaylı bilgi almak için Adana,Mersin,Hatay,Osmaniye,Urfa,Batman,Diyarbakır,Van,Ankara VE iSTANBUL başta olmak üzere Tüm Türkiye ye hizmet verebilen firmamıza 322 224 9001 yada [email protected] den ulaşabilirsiniz.
 
Neden 5S ?
Daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturarak;

•    Maliyetleri azaltmak,
•    Verimliliği arttırmak,
•    Kaliteyi artırmak,
•    İş kazalarını azaltmak, iş güvenliğini arttırmak,
•    İşyeri kontrolünü kolaylaştırmak
•    Termin sürelerine uyumu arttırmak,
•    
 Kayıpları azaltmak,
•    Üretim alanlarının etkin kullanımını sağlamak
•    Ürün, kalıp, tip değişim zamanını azaltmak,
•    Makine, ekipman, malzeme ve stokların yerleşim konumlarını kontrol altına almak,
•    Daha temiz, düzenli ve güvenli bir iş ortamı ile çalışanların motivasyonunu arttırmak,
 
5S aşamaları
SEIRI (Ayıklama)
Gerekli ve gereksiz malzemeler (Çalışma alanında istenmeyen makine, aparat, ekipman, yedek parça, hammadde, doküman, mobilya vb. eşyalar) birbirinden ayrılır, gereksiz malzemeler çalışma alanından uzaklaştırılır.
SEITON (Düzenleme)
Gerekli olduğunda kullanıma hazır olmaları için malzemeler uygun ve güvenli şekilde düzenlenir. Amaç gerektiğinde kullanılmak üzere aranan malzemelere 30 sn içerisinde ulaşmaktır.
SEISO (Temizlik)
Çalışma alanı her türlü tozdan, yağdan ve kirden arındırılmalı ve temiz tutulmalıdır. Kirlilik kaynağında yok edilmelidir.
SEIKETSU (Standartlaşma)
Temiz ve düzenli olmak alışkanlık haline getirilmelidir. Uygulamaların sürekliliği hedefleyen standartlar ve prosedür oluşturulmalıdır. Herkesin prosedüre uymasını sağlayacak kontrol mekanizması kurulmalıdır.
SHITSUKE (Sürdürme ve geliştirme)
Temiz ve düzenli olmak alışkanlık haline getirilmelidir. Prosedüre uygunluk ve elde edilen sonuçlar ölçülmeli, tanıma ve takdir uygulanmaya alınmalıdır.
Altıncı “S” (Safety)

Bazı uygulamalarda İş Güvenliği ile ilgili konular 6. aşama olarak bu sisteme dahil edilerek 5S’ e entegre edilir.  Bu yöntem “6S”olarak da adlandırılabilir. 

 

E - BÜLTEN KAYIT